brand-logo
Vinmart+
Theo dõi Vinmart+ trên app gannha.com để thường xuyên cập nhật thông tin tuyển dụng

VinMart+ luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; đồng thời tích cực đóng góp vào các hoạt động xã hội, hướng về cộng đồng với những thông điệp mang tính nhân văn.

Xem thêm
Vị trí đang tuyển