brand-logo
7-Eleven
Theo dõi 7-Eleven trên app gannha.com để thường xuyên cập nhật thông tin tuyển dụng

Sự hiện diện của 7-Eleven tại Việt Nam được thực hiện thông qua nhượng quyền độc quyền cho Công ty Cổ phần Seven System Việt Nam (SSV) – là nơi tập hợp đội ngũ trẻ và năng động đang không ngừng nỗ lực để tiếp nối thành công mà thương hiệu này đã xác lập trên thế giới.

Xem thêm
Vị trí đang tuyển